Skip to content


Wat is het FSC®-label?

Alle producten die door het FSC®-label gemerkt worden, zijn gegarandeerd geproduceerd uit hout dat afkomstig is uit bossen die beheerd worden volgens de FSC®-normen. Dit bosbeheer beantwoordt aan drie voorwaarden:

•    rekening houden met het milieu;

•    respect voor de sociale rechten van de plaatselijke gemeenschappen en de bosarbeiders;

•    economisch haalbaar.

Wat is de FSC®?

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de FSC® is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. Momenteel is de FSC® het enige label voor een correct bosbeheer dat de steun krijgt van alle milieuorganisaties.

De FSC® ijvert voor verantwoord bosbeheer door:

•    bossen te certificeren aan de hand van een reeks strikte principes en criteria

•    hout te labelen dan afkomstig is uit die bossen

De FSC® is een kwaliteitsmerk. Het FSC®-certificaat staat garant voor een verantwoord bosbeheer.

Hoe herken je FSC®-hout?

FSC®-hout is herkenbaar aan het FSC®-logo. Indien dit niet het geval is (een logo op het hout zelf is niet verplicht), moet op de factuur duidelijk vermeld staan dat het om hout gaat dat door de FSC® gelabeld werd.*

* bron WWF.be