Skip to content


Gedragscode van de FEBO

Alle leden van de FEBO dienen de volgende gedragscode te volgen. Opzet van de FEBO is dat al haar leden, respectievelijk de nationale houthandelsverenigingen en de aangesloten bedrijven, zoveel mogelijk maatregelen treffen om op verantwoorde wijze met hout en houtproducten te werken.

1. De leden verbinden zich ertoe om enkel hout en houtproducten aan te kopen afkomstig uit bossen die legaal en duurzaam beheerd worden. De leden veroordelen zonder voorbehoud alle illegale bosbeheerpraktijken en de handel die hieruit voorkomt. Ze verbinden zich ertoe om samen te werken met leveranciers en andere belangengroepen om zulke praktijken uit te roeien.

2. De leden erkennen dat het geloofwaardig en onafhankelijk certificeren van bossen en de daaruit voortkomende producten het nuttigste instrument zijn om te garanderen dat het gecommercialiseerde hout afkomstig is uit bossen die legaal en duurzaam beheerd worden. Ze erkennen al de certificaten die steunen op beheercriteria en -indicatoren die internationaal erkend zijn.

3. In geval van twijfel over de herkomst van het hout trachten de leden, in de mate van het mogelijke, na te gaan dat het hout op een legale wijze bekomen werd, door het opvragen van geloofwaardige garanties bij de leveranciers. In afwachting van een eco-certificering kunnen legaliteitscertificaten of certificaten met betrekking tot duurzaam bosbeheer toegekend worden.